Üçüncü Düzey Alan Adı

Alan adı şemasında 3. Bölüm de gösterilen ve bireysel olarak adlandırılan kısım üçüncü düzey alan adı- ÜDAA (Third Level Domain- TrdLDs) olarak ifade edilir[1]. ÜDAA alan adı hiyerarşik düzen içinde www işareti ile ÎDAA arasında yer alır. Bununla birlikte ÜDAA’nm tek başına kullanılması teknik olarak mümkün değildir. ÜDAA’nın kullanılması herhangi bir alan adı tescil kurumuna tescil edilmiş olan İDAA ile birlikte mümkün olur. Başka bir deyişle ÎDAA’na sahip olmayan bir kişinin ÜDAA’nı kullanması mümkün değildir.

ÎDAA’nın aksine ÜDAA’nın herhangi bir tescil kuruluşuna tescil ettirilme­sine veya kullanılması için izin ya da icazet alınmasına gerek yoktur. Serbestçe seçilerek oluşturulan ÜDAA teknik olarak ÎDAA’nın bağlı olduğu web sitesine ait başka bir bilgisayarda bulunan web içeriklerini tanımlar. Örneğin, www.bireysel.sekerbank.com.tr alan adında bireysel olarak adlandırılan ÜDAA Şekerbank T.A.Ş’nin bireysel adlı bilgisayarında tutulan içerikleri tanımlar.

ÎDAA’nın bir alan adı sisteminde bulunması teknik olarak zorunlu olduğu halde, ÜDAA’nın bulunması alan adı sahibinin isteğine bağlıdır. Gerçekten de, alan adı bölümleri içinde teknik olarak bulunması zorunlu olmayan tek bölüm ÜDAA kısmıdır.

Öte yandan, ÜDAA tarafından tanımlanan web sitesi içeriklerine ÎDAA’nı kullanmadan erişilmesi de mümkün değildir. Bundan dolayı, teknik açıdan ÜDAA’nm internet ortamında tek başına belirli bir alanı tanımlama işlevi olma­dığından tek başına ayırt edici niteliği bulunmadığı söylenebilir.

UDAA gibi alan adının bağlı olduğu ağ sistemi içinde üçüncü bir bilgisayarı tanımlamak için Dördüncü Düzey Alan Adı, dördüncü bilgisayarı tanımlamak için Beşinci Düzey Alan Adı kullanı­labilir. Ancak, prensip itibariyle bu şekilde kullanımın ÜDAA kullanımından farklı bir yönü bulun­madığından incelenmeyecektir.

Alan adının teşekkülünde ihtiyari unsurlar için.

Yorum navigasyon