Türkiyede internetin gelişimi

Ülkemiz Nisan 1993 tarihinde TÜBÎTAK-ODTÜ ve TR-NET işbirliği ile DPT projesi çerçevesinde küresel internete bağlanmıştır. 64/kbit hızındaki bu hat ODTÜ’den uzun bir süre ülkenin tek çıkışı olmuştur. Ege Üniversite­si’nden olan bağlantı ise, 1994 başlarında yine 64/kbit ile gerçekleştirilmiş­tir. Ardından sırasıyla Bilkent Üniversitesi (Eylül 1995), Boğaziçi Üniversitesi (Kasım 1995) ve istanbul Teknik Üniversitesi (Şubat 1996) internet bağlantıları gerçekleştirmişlerdir.

Türkiye’deki birçok üniversite 1993 ile 1996 yılları arasında, internet eri­şimini ODTÜ üzerinden sağlamışlardır. Sonraları internet servisi alan kuruluşla­rın sayısı sürekli artmıştır. Eylül 1996’da Turnet’in devreye girmesi ile Anka­ra, İstanbul ve İzmir’de bulunan çeşitli büyüklükteki servis sağlayıcılar Turnet üzerinden ya da Turnet ile yaptıkları internet erişim noktası anlaşması yolu ile kendi hatları üzerinden hem kişisel kullanıcılara hem de kurumsal kullanıcılara internet hizmeti vermeye başlamışlardır.

Günümüzde internet kullanıcısı olarak herkes, bir internet servis sağlayıcı şirkete ödenen bedel karşılığında alınan şifre ile internete bağlanabilmektedir. Bu bağlamda, herkes bir alan adı tescilinden sonra bir sunucu bilgisayar vasıta­sıyla internette bigi veya hizmet sunabilir.

Yorum navigasyon