İnternetin yapısı

İnternet sözcüğü, ‘Uluslararası Bilgisayar Ağı’ {International Network) kavra­mını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu bağlamda internet, iki veya daha çok sayıdaki bilgisayarın birbirleriyle bağlantısı anlamına gelen bilgisayar ağlarının aralarında tekrar bağlantı kurmalanyla oluşan ve bu şekilde gittikçe büyüyüp geli­şen, dünya çapında yaygın bilgisayar ağlarına dayalı bir iletişim sistemidir.

ABD Federal Yüksek Mahkemesi de interneti: “Birbirleri ile bağlı bulunan bilgisayarlardan oluşan uluslararası ağdır.” şeklinde tanımlamıştır. Bilgisayar­lar arasındaki bağlantı, kablo, fiber optik kablo, uydu veya kablosuz erişimle sağlanmaktadır.

İnternetle bağlantı halinde bulunan bilgisayarların her birine ev sahibi {host) bilgisayar denir. Teknik olarak internete bağlı her bilgisayarın bir IP ad­resi veya IP adresinin harfle ifade edilmiş şekli olan bir alan adı bulunması zo­runludur. Bu çerçevede, intenete bağlı olan bilgisayarlardan bilgi isteyene is­temci, bilgi sunan bigisayara ise sunucu denir.İnternet ortamında birbiriyle bağlı olan çok sayıda bilgisayarın birbiriyle uyumlu çalışmasını ve iletişim kurulmasını yüzden fazla programdan oluşan İletim Kontrol Protokolü/ İnternet Protokolü {Transmission Control Protocol/ Internet Protocol- TCP/IP) sağlar.

Yorum navigasyon