İnternetin tarihçesi

İnternet fikrinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yardım eden ilk ağ D ARPA {Defence Advenced Research Projects Agency) tarafından ABD’de savunma amacıyla kullanılrfıâya başlanmıştır. ABD Federal Savunma Bakanlı­ğı’nm araştırma ve geliştirme birimi olan Savunma İleri Araştırma Kurumu (DARPA) soğuk savaş yıllarında nükleer bir çatışma çıkması Ve birçok bilgisa­yarın zarar görmesi ihtimaline karşı haberleşmeyi mümkün kılmak aıriacıyla bu sistemi geliştirmiştir.

1973 yılında ağ için bir program geliştirmek amacıyla, Stanford Üniversite­si’nde, daha sonra University College London’m da dahil olduğu bir internet çalış­ma projesi başlatıldı. 1978’e kadar ‘İletim Kontrol Protokolü’nün (Transmission Control Protocol) dört farklı uyarlaması getirildi ve denendi. 1980’de bu protokol­ler sabitleşti ve bu durum NSFnet’e bağlı bilgisayarlar arasındaki iletişimi kolaylaş­tırdı. 1983’te tüm kullanıcılar aktarım kontrol protokolü {Internet Protocol) olarak bilinen yeni protokole geçiş yaptılar. O yıl TCP/IP standartlaştınldı.

NSF internetin sivil kısmının yönetim oluşturma ve koordine etme görevini yüklendi. Bu gelişmeler sonucunda internetin siviller tarafından kullanılan kıs­mı NSFnet olarak adlandırılmıştır. NSFnet’in kurulmasının ardından {IBM, Alternet, Sprint gibi) birçok özel firma kendi ağlarını oluşturdular. Yeni kurulan bu ağlar ve ağ iskelet yapıları giderek NSFnet’in yükünü üzerinden aldı. Böyle­ce internet 1994 sonrasında hızla artan yeni ağların katılımıyla gerçek anlamda yaygınlaşarak bugünkü durumuna ulaştı

Wais, Geniş Alan Bilgi Hizmet Sistemi (Wide Area Information Servers), ağlar arasında çok büyük miktarda bilgiyi tasnif ederek, aranabilir bir veri tabanı oluşturup, bunu kullanıma sunabilir.

Yorum navigasyon