İnternete giriş

İnternet; elektronik ticaretin, alan adları ise internetin vazgeçilmez unsuru­dur. Zira internet ortamında alan adları üzerinden, sunulan veya reklamı yapılan mal ve hizmetler ile bu hizmeti sunanlar hakkında bilgiye ulaşılabilmektedir. Alan adı bu fonksiyonunu, internet kullanıcılarının zihninde, alan adının bağlı olduğu web sitesinden sunulan veya reklamı yapılan mal ve hizmetlerle bağlı   fonksiyonlarından kaynaklanmaktadır.

Web sitesi veya sanal alan, bir bilgisayarda depolanan ve diğer bilgisayarlar aracılığıyla okuna­bilen, dijital forma dönüştürülen veya dijital olarak üretilen metin, hareketli veya hareketsiz gö­rüntü ve seslerden, bunların ikisi veya daha fazlasının birleşmesinden meydana gelen birden çok sayfalardan oluşan içerik sunma aracı olarak tanımlanabilir. Yasaman/ Yusufoğlu web si­tesini, birbirine bağlı bilgisayarların oluşturduğu bilgi içeren alanlar olarak tanımlamaktadır.

Bu kapsamda, alan adlarının elektronik ticaretteki öneminden dolayı tahsis ve yönetilmeleri ile alan adlanndan doğan ihtilafların çözümüne, başta Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Haklar Örgütü olmak üzere birçok uluslararası kurum ve ülke yönetimleri ilgisiz kalmamıştır.

İnternetin iletişim veya küresel pazarlama aracı olarak kullanılmasının alan adlarına yansıması, genel olarak iki şekilde gerçekleşmektedir: Bunlardan ilki, in­ternetin bir iletişim aracı işlevi görmesidir. Dolayısıyla, alan adlan kişileri tanıtma­da en temel araç olan ad fonksiyonuna sahip olabilir. İkincisi, internetin bir ticaret aracı olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede alan adı, işaret fonksiyonlarına sahip olabilir. Öte yandan alan adı, ayırt edici ad ve işaret fonksi­yonlarından her ikisini birden gösterebilir. Örneğin, kuzi.com.tr internet ortamında, kuzi mağazacılık .A.Ş tüzel kişiliğini tanımlarken aynı zamanda internetten sunulan veya reklamı yapılan e-ticaret hizmetini de göstermektedir.

Pazarlama konusunu ele alan bir bilimsel çalışmada internet ortamında pazarlama yapılması konusunda başarı sağlamak amacıyla alan adı seçimi ve bu alan adının özellikleri hususunun müstakil bir başlık altında incelenmemesi bir eksikliktir.

Türk hukukunda, sanayi ve ticarette, taciri diğer tacirlerden, işletmeyi diğer ticari işletme ve esnaf işletmesinden, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırmak ve tanımlamak için kullanılan tanıtma işaretlerini ifade etmek için ayırt edici ad ve işaret terimi ilk kez Tekinalp tarafından kullanılmıştır,  İltibas Nedeniyle Haksız Rekabetin Önlenmesi Davasını Açma Hakkının Kaybı, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları  ifade etmektedir. Bu itibarla biz de, çalışmamız boyunca alan adı kavramını tanıtmak için tanıtma işareti teriminin kullanılmasını daha pratik ve amaca uygun bul­duğumuzdan bu tabiri kullanmayı tercih ediyoruz.

 

Yorum navigasyon