İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi

Bu kurum ABD’de 1998 yılında kurulmuştur. IANA’nm görevi dünyada IP numaraları halen IANA tarafından düzenlenip koordine edilmektedir. Bu kurum, IP numaralarını tahsis eden merkezi bir koordinatör olarak nitelendirile­bilir. IANA bu IP numarası bloklarını bölgesel IP numarası kayıt kurumlarına tahsis etmektedir. Büyük IS S’1er bu bölgesel kayıt kurumlarına başvurarak IP numaralarını bir bütün olarak alırlar ve daha sonra bu sayısal adresleri bu kez daha küçük servis sağlayıcılara veya nihai kullanıcılara tahsis ederler.

Alan adı sistemi, rakamlar kullanılmak suretiyle küresel olarak tanımlanan IP sistemi üstüne kurulmuştur. IP sisteminde, IP numarası hem bilgisayarın bulunduğu ağı hemde bu ağ içindeki bilgisayarın yerini gösterir. Bu yönüyle, IP sistemi posta kodu yardımıyla adres tayin usulüne benzetilebilir.

Bilgisayarla internete erişimin mümkün olabilmesi için milli alan adı kurum­ları ile küresel yetkili internet kurumlarının işbirliği içinde çalışması gerekir.

Yorum navigasyon