İNTERNET VE ALAN ADI İLİŞKİSİ

İlk başlarda internette bilgisayarlar arasındaki iletişim IP numarası olarak adlandırılan rakamlardan oluşan tanıtma araçlarıyla kuruluyordu. Bilgisayarla­rın rakamlar ile ifade edildiği IP numaralandırma sisteminin kullanımının zor olması nedeniyle alan adı sistemine geçildi. Zira alan adı sisteminde bilgisa­yarları tanımlayan alan adlarının akılda tutulmaları ve tanınmalarının sağlanma­sı daha kolaydı.

Bu çerçevede alan adı sistemi internet teknolojisinin ortaya çıkardığı bir ta­nıtma vasıtasıdır ve bu teknolojinin vazgeçilmez unsurudur. Alan adları bizzat kendisi ve bağlı olduğu web sitesindeki içerikler vasıtasıyla sahiplerini ve ürün­lerini tanımlar. Web sitesi veya e-posta alanı bulunan kişiye erişmek isteyenler alan adı kullanmak zorundadır. Örneğin, alan adı www.sekerbank.com.tr olan web sitesinin e-posta adresi  @sekerbank. com.tr şeklindedir.

Hukuk bilimi açısından, alan adının internet ortamında bulunan web sitesi­ne erişim aracı olmasının ötesinde bir anlamı vardır. Bu anlam, internet kullanı­cılarının alan adı olarak kullanılan sözcük ile bir kişi veya mal ve hizmet ara­sında kurduğu zihni bağdır. Alan adı olarak kullanılan sözcüğün hukuki koruma kazanabilmesi de alan adı olarak kullanılan sözcüğe yüklenmiş olan bir kişiyi tanıtma veya mal ve hizmeti ayırt etme fonksiyonu kazanmış olmasına bağlıdır.

Toplumsal hayatta kullanılan ve hukuken korunan bir ad veya işaretin, in­terneti ortamında alan adı olarak kullanılması için tescil ettirilmesi teknik bir tıpkı toplumsal hayatta kullanılan ad ve işaretler gibi korunmaya değer bir men­faattir.

Bu çerçevede alan adı, internet ortamında kişiyi, mal ve hizmeti, eseri ayırt etmekte veya tanıtmakta kullanılabilen ad veya işaret fonksiyonu gösterebilen internete özgü teknik tanıtma işaretleri için kullanılan bir üst kavramdır. Öte yandan alan adı sözcüğü, ayırt etme veya tanıtma fonksiyonu olmayan teknik tanıtma işaretlerini tanımlamak için de kullanılmaktadır.

Yorum navigasyon