. Hiper Metin Aktarım Protokolü

Alan adı şemasında 5. bölüm olarak gösterilen hyper text transfer protocol- http, Türkçeye hiper metin aktarım protokolü olarak çevirilebilir. HTML sayfa ile Web sayfasının URL’sinin başındaki http:// işaretinin tüm alan adlarının önünde bulunması teknik bir zorunluluktur. Bu nedenle, ayırt edici veya tanıtıcı bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, http işaretinin tüm alan adının önünde bulunması, bu işaretin ayırt edici fonksiyonunu ortadan kaldır­maktadır. Bu itibarla, http:// işaretinin bir program adı olmasının ötesinde, ad veya işaret olarak ayırt edici bir niteliğe sahip olduğu söylenemez.

 

Yorum navigasyon