Dünyayı Saran Ağ Kavramı (www)

Türkçe karşılığı dünyayı saran ağ olan world wide web {www) programı 1989 yılında İsviçre’de atom araştırmaları merkezi olan CERN’de tasarlanmıştır. Bu sistemde bulunan e-metin bağlar, konulan aynı fakat yazarları ve kaynaklan farklı olan web sayfalarına tıklamayla (click) geçilmesini sağlar. Böylece, e-metinbağlan tıklayarak aynı konuda daha fazla bilgiye ulaşmz. Bu şekilde internette bir web sayfasından diğer bir web sayfasına geçmek de çok kolaylaşmıştır.

Tanıtma işaretleri hukuku anlamında www işareti bağlı olduğu alan adının inter­netteki bilgi kaynağının bir parçası olduğunu ifade eder  www aynı zamanda inter­net ortamına yüklenen dosyalara ilişkin bir biçimdir. Web dünyanın her yerinde (web sunucusu adı verilen) binlerce bilgisayarda kayıtlı milyonlarca dosyadan oluşan bir bütündür. Bu dosyalar ve metin belgeleri, görüntüler, sesler, programlar, etkile­şimli ortamlar ve bilgisayar dosyalarına kayıt edilen bütün bilgileri kapsar, www, internette oluşturulmuş en geniş kapsamlı ve çok çeşitli bilgiler toplamıdır. Başka bir deyişle www, dünya çapında dağınık bir bilgi sistemine verilen addır.

Alan adı içinde yer alan 4. bölüm olarak gösterilen www işaretinin bir programın adı olmasının ötesinde alan adlan açısından ayırt edici bir niteliği bulunmamaktadır. Zira kişilerin zihninde ad olarak kullanıldığı program dışın­da bir kişi veya herhangi bir mal ya da hizmet ile bağ kurma işlevi yoktur. Bu­nunla birlikte, alan adı tanıttığı web sitesini gösterir ve internet kullanımı çerçe­vesinde başka bir veri kaynağını da göstermez.

Yorum navigasyon