Domain korunması

korunması konusu alan adları sahiplerinin menfaatlerini ilgilendirdiği kadar internet kullanıcısı olan tüketicileri ilgilendirir. Bundan dolayı başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere elektronik ticaretin gelişmesini sağlamayı amaçlayan ülkeler, alan adlanyla ilgili yasal düzenlemelerini yapmışlardır .
Türk Hukukunda da internet ortamındaki faaliyetleri tanzim etmek amacıyla birtakım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden ilki, Elektronik İmza Kanunu ile hukuki bir kimlik kazandırılan güvenli elektronik imza kavramıdır. Kanun koyucu aynca güvenli elektronik imzanın kullanılmasını sağlamaya yönelik olarak Borçlar Kanunu’nun 15.maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 205 ve 445. maddelerinde yeni hükümler getirmiştir. Ayrıca, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 25. maddesi ile FSEK’e eklenen 4. ek maddenin ikinci fıkrasında, telif hakkı ihlalinin söz konu itibarla yaptığımız inceleme ve açıklamaların elektronik ticaret ile de yakından irtibatı bulunmaktadır.

Yorum navigasyon