Domain hukuku

alan adını korumak için faydalanılacak hukuk kurallan sadece yu- kanda ifade edilen hukuki düzenlemeler ile sınırlı değildir. Örneğin, alan adı marka adının gösterdiği fonksiyonun doğru tespit edilmesi ve tanıtma işaretleri hukukun­daki hükümlerin koruma amaçlarına uygun yorumlanıp tatbik edilmesi gerekir.

Alan adları şu iki şarttan birisinin gerçekleşmesi durumunda hukuken ko­runan menfaat haline gelebilir: Birinci ihtimal, internet ortamı dışında bir kişi veya işletmeyi tanıtma fonksiyonuna sahip olan bir sözcüğün alan adı olarak kullanılmasıdır. Diğer ihtimal ise, bir sözcüğün internet ortamında kullanım suretiyle bir kişi veya işletmeyi tanıtma fonksiyonu kazandırılmış olmasıdır.

Alan adlarının korunması konusu, kişilerin alan adı üzerindeki menfaatleri­ni korumayı amaçladığı için tanıtma işaretleri hukukunu, ticaret hayatını ilgi­lendirmesi ilgi­lendirmesi nedeniyle kamu hukukunu ve tüketicilerin korunması yönüyle de tüketici hukukunu meşgul etmektedir.

Yorum navigasyon