Domain uzantılarının tarihçesi

Alan adı sisteminin gelişmesinde ve ortaya konmasında PosteV in büyük katkıları olmuştur. Postel, Zew Sing Su ile birlikte 1982 yılında yayınladığı İnternet Kullanıcı için Alan Adı Anlaşması (Domain Naming Convention for Internet User) adlı eserinde 1982 ile 1984 arasındaki alan adı konusunda yapı­lan tüm yorumları (RFC) derlemiştir. Derlenen bu metin ile alan adı sisteminin temelleri atılmıştır. Kasım 1983 yılında Mockapetris, Alan Adına İlişkin Kav­ram ve İmkanlar {Domain Name-Concepts and Facilities) adlı eserinde ilk kez basit alan adı yapısını ve nasıl çalışacağına ilişkin prensipleri ortaya koymuş­tur. Bu gelişmeden sonra Alan Adı Sisteminin (Domain Name System) temel­leri 1984 yılında atılmıştır. Aynı yıl DARPA ilk kez .arpa, .edu, .gov, .com ve .org uzantıları ile alan adı tescil etmeye başlamıştır. 1987 yılında ise InterNIC tescil edilen alan adlarının kimlere ait olduğunu gösteren whois veri tabanını oluşturmuştur. Bundan bir yıl sonra IANA kurulmuştur. Bu kuruma ABD hü­kümeti tarafından 1994 yılında IP numaralarını merkezi olarak yönetme görevi verilmiştir.

Okumaya devam et

Jenerik Birinci Düzey Alan Adı-2

ODTÜ Alan Adları İdaresi, kamu hizmeti veren kuruluşlardan üniversiteler için .edu.tr, askeri kurumlar için .mil.tr, hükümet kurumlan için .gov.tr, ilköğretim ve liseler için .kl2.tr, emniyet teşkilatı için .pol.tr, belediyeler için .bel.tr gibi jene­rik üst alan adlan kullanılmaktadır. Bu alan adlarına ek olarak özel hukuk kişilerin­den basın yayın hizmeti veren kuruluşlar için .bbs.tr, bireylerin kullanımı .name.tr, avukatlar veya hukuk bürolan için .av.tr kullanılabilmektedir. Kendi adlanyla ya da kısaltılmış sembollerini alt alan adı olarak kullanmak koşulu ile uluslararası anlaş­malar ile kurulan organizasyonlar için .int.tr alan adı aynlmıştır. Öte yandan, ODTÜ Alan Adı îdaresi’nin uyguladığı belgeye dayalı tescil sistemi, işletmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişileri yurt dışında alan adı tesciline yöneltmiş­tir. Bu durumun döviz kaybına neden olduğu yönündeki eleştirilerinden sonra yeni açılan JBDAA’lan ile kısmen “ilk gelen alır” ilkesine göre .tr uzantılı alan adı tes­ciline başlamıştır. Bu çerçevede, .web.tr, .tel.tr, .gen.tr BDAA için serbest kişisel ve kurumsal başvuru yapılmakta ve “ilk gelen alır”alan adı kuruluş ilişkisi aran­maz” kuralı uyarınca tahsis işlemi gerçekleştirilmektedir.

Okumaya devam et