Ülke Birinci Düzey Alan Adı

Alan adı şemasında, 1 bölüm (b)’de .tr ile gösterilen kısma ülke birinci düzey alan adı (ÜBDAA) (ccTLDs) veya ülke uzantısı denir. Alan adının en solundaki ÜBDAA kısmı, alan adının tescil edildiği ülkeyi belirtir. ABD dışındaki ülkelerin tescil kurumlan tarafından verilen alan adlarının tümünde ÜBDAA kısmı aynıdır. ABD sadece kendi tabiyetindeki kişilerin kullanımı için .us uzantılı alan adı tescil Doktrinde savunulan .tr gibi ÜBDAA’rının işletmenin bulunduğu ülkeyi gösterdiği yönündeki görüşüne katılmak mümkün değildir.imkan tanımıştır. Ancak, .us uzantılı alan adı biraz daha uzun olması nedeniyle kamu tüzel kişileri haricindeki kişilerden ilgi görmemiştir. Ülkelere ait ÜBDAA kısmı, her ülke için ayırt edicidir ve özeldir. Bir ülkenin adını tanımlayan ÜBDAA’nın başka bir uzantı içinde kullanılması söz konusu değildir.

Okumaya devam et

Alan Adının Yapısal Özellikleri

Elektronik Haberleşme Kanununda alan adı, internet üzerinde bulunan bil­gisayar veya internet sitelerinin adreslerini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan adlar şeklinde tanımlanmıştır.İnternet ortamında bulunan bir kişiyi tanıtan veya bir mal ve hizmet sunan web sitesine erişmek, alan adlan sayesinde mümkündür. Aynı zamanda bir bil­gisayardan, diğer bir bilgisayara mesaj gönderilmesi ve alınması da alan adının bilinmesine bağlıdır.

Okumaya devam et

İnternete giriş

İnternet; elektronik ticaretin, alan adları ise internetin vazgeçilmez unsuru­dur. Zira internet ortamında alan adları üzerinden, sunulan veya reklamı yapılan mal ve hizmetler ile bu hizmeti sunanlar hakkında bilgiye ulaşılabilmektedir. Alan adı bu fonksiyonunu, internet kullanıcılarının zihninde, alan adının bağlı olduğu web sitesinden sunulan veya reklamı yapılan mal ve hizmetlerle bağlı   fonksiyonlarından kaynaklanmaktadır.

Okumaya devam et