Birinci Düzey Alan Adı

Alan adı şemasında 1. bölüm (a) ve 1.bölüm (b) olarak gösterilen alan adı­nın com.tr ve com işaretlerine birinci düzey alan adı (BDAA) (Top Level Domains-TLDs) ya da uzantı denir. Ülkelerin BDAA kullanımında üç farklı uygulama gözlemlenmiştir:

Bu uygulamalardan ilki, InterNIC ve yetki verdiği kurumların ÜBDAA işa­reti olmadan sadece alan adının .com, .net, .org, .biz gibi JBDAA ile kullanıl­masıdır. Birinci düzey alan adı sistemine verilecek ilk ve en önemli örnek, ABD alan adı tescil kurumunun uygulamasıdır. ABD alan adı tescil kurumu InterNIC, IDAA ile birlikte JBDAA kullanarak alan adı tescil etmektedir. InterNIC tara­fından tescil edilen alan adlarında ÜBDAA olarak ifade edilen 1. bölüm (b) kısmı bulunmaz.

Örneğin, www.findlaw.com,www.peta.org gibi. ABD tescil kurumu InterNIC tarafından tescil edilen bu alan adlarında ÜBDAA’nın bulun­mamasının sebebi internetin bu ülkeden dünyaya yayılmış olmasıdır.

ABD’de kurulu InterNIC tarafından benimsenen ilk uygulama internetin bu ül­keden dünyaya yayılmış olması nedeniyle tercihten çok bir imtiyaz olduğu kabul edilebilir. Zira, JBDAA uzatısıyla tescil edilen alan adlarının kullanım kolaylığı ve bir ÜBDAA olmadığı için uluslararası bir prestij sağladığı düşünülmektedir.

İkinci uygulama ise, alan adının JBDAA olmadan sadece ÜBDAA ile kul­lanılması halidir. İkinci bir uygulama olarak birinci düzey alan adı sisteminde, örnek alan adı şemasında 1. bölüm (a) olarak gösterilen JBDAA bölümü bu­lunmamaktadır. Bu yapılanmada alan adı, ikinci düzey alan adı ile ÜBDAA’dan oluşmaktadır. Bu sisteme münhasıran Alman ve İsviçre alan adı tescil uygula­ması örnek olarak verilebilir. Almanya’da alan adları www.ford.de, www.koln.de olarak tescil edilirken56 İsviçre’de, www.swatch.ch,www.bern.ch şeklinde tescil edilmektedir.

Yorum navigasyon