Alan Adının Yapısal Özellikleri

Elektronik Haberleşme Kanununda alan adı, internet üzerinde bulunan bil­gisayar veya internet sitelerinin adreslerini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan adlar şeklinde tanımlanmıştır.İnternet ortamında bulunan bir kişiyi tanıtan veya bir mal ve hizmet sunan web sitesine erişmek, alan adlan sayesinde mümkündür. Aynı zamanda bir bil­gisayardan, diğer bir bilgisayara mesaj gönderilmesi ve alınması da alan adının bilinmesine bağlıdır.

Alan adı yazılarak web sitesine erişildiğinde, bazılarında alan adının önün­de kişi veya işletmeyi tanıtan bir logo çıkmaktadır. Ancak, internet kullanıcıları aradıkları kişi veya işletmeye ait web sitesini logo’dan ziyade harf veya rakam ile yazılabilen alan adı ile aramaktadırlar. Bu nedenle, internet kullanıcıları sa­dece harf veya rakam ile yazılabilen bölüm olan alan adı üzerinde fikri değer­lendirme yaparlar. Ayrıca, şu an itibariyle logo internet arama penceresine ge­nellikle yazılamadığı için bunların ayırt edici veya tanıtıcı fonksiyonlarından faydalanmada güçlük söz konusudur. Bu itibarla, logolar daha çok aranılan web sitesinin doğruluğunu teyit eden işaretler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ne­denle, logolar bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.

Yorum navigasyon