Alan Adına Bağlı Alt Dizinler

Bir web sitesinde alan adının bir bölümü olarak kabul edilmeyen bağlı alt di­zinler, anasayfaya itibatlı olan klasörlere bağlı alt sayfaları teknik olarak erişmeyi sağlar. Yukarıda, alan adı ile birlikte klasör ve klasöre bağlı alt sayfalan tanımlayan tam adres yapısının URL olarak adlandınldığı belirtilmiştir. Alan adı ile birlikte sayfalan tanımlayan alan adının BDAA’dan (/) işareti taksim ile aynlan kısmından sonra gelen bölüme alan adına bağlı alt dizinler denir. Bağlı alt dizinler, veri kaynağını, alan adını bağlı olduğu web sitesine bağlı klasörlerle, bunlara bağlı alt sayfalara bağlantıyı sağlayan bir yapıya sahiptir. Örneğin http://www.sekerbank.com.tr^ireysella*edi/taşıtkredisi.jsp, tam web adresinde /bireyselkredi/taşıtkredisi.jsp, kısmı alan adına bağlı alt dizindir. Alan adına bağlı alt dizininde 6.bölüm olarak gösterilen bireyselkredi sözcüğü, teknik olarak web sitesi

arasında iltibas gündeme gelebilir. Örneğin, otomobil yedek parçası ticareti ile uğraşan bir kişi­nin Honda markasını www.honda.elit.eu.tr alan adında ÜDAA olarak kullanması iltibası engel-

içindeki bir klasörü, 7. bölüm olarak gösterilen taşıtkredisi sözcüğü ise teknik olarak bireyselkredi klasörü içinde yer alan bir sayfayı tanımlamaktadır.

başına tanımlaması mümkün değildir. Zira, bu sözcükler (işaretler), web sitesinde bulunan klasör ve web sayfalarının ne şekilde organize edildiğini gösterir. Bu çerçevede, bir müşterinin taşıtkredisi bilgilerinin bulunduğu web sayfasına erişmesi için alan adının tümünü kullanması gerekir. Bu nedenle 6. ve 7. bölümler teknik olarak erişilen web sitesi içeriğindeki sayfaların yerini işaret eder.

Alan adına bağlı alt dizinlerin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadıkları konusu tartışmalıdır. Bir kısım ABD mahkemesi, alan adına bağlı altı dizininin ayırt etme niteliği olmadığını belirterek web sitesine bağlı sayfaların ne şekilde organize edildiğini gösterdiği ve başkasına ait markayı bağlı dizin içinde iyi niyetle kullanarak yaptığı işi tanımladığı, gerekçeleriyle başkasına ait markaların alt dizinde kullanılmasını tecavüz olarak kabul etmemiştir.

 

Bu şartlar konusunda geniş bilgi için , 18. Bu kararda, ABD Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi’nin başkasına ait markanın basit ve tanımlama amacıyla kullanıldığını aşağıdaki üç şar­tın var olmasına bağlamıştır.

  1. Mal ve hizmetin marka kullanılmadan ifade edilmesi mümkün olmamalıdır.
  2. Marka, mal ve hizmeti tanımlamakta ihtiyaç kapsamında makul şekilde kullanılmalıdır.
  3. Markanın tanımlama amacıyla kullanılması, tüketicilerde mal veya hizmetin kaynağı konusunda markayı izinsiz kullanan kişi ile marka sahibi arasında iltibas yaratmamalıdır. Başkasına ait markanın izinsiz bağlı alt dizin içinde kullanılması, ABD mahkemelerinde dava konusu olmuştur. Bu mahkemeler, ABD Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi’ninNew Kidsdavasında başkasına ait markanın üçüncü kişiler tarafından basit ya da tanımlama amaçlı kullanım için koydu­ğu kriterleri değerlendirerek karara varmışlardır. ABD Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi’ninNew Kids davasında koyduğu kriterler için aşa  Başkasına ait markanın, bağlı alt dizin içinde izinsiz olarak kullanılmasına Volkswagen Aktiengesellschaft v. Church davasını örnek olarak ve­rebilir. Davalı, Porshe ve Volkswagen araçlarının tamiratını Modern Porshe ve Volkswagen Ser­visi işletme adını kullandığı işletmesinde yapmaktadır. Davalı aynı zamanda, davacıya ait mar­kayı churchautorepair.com wolkswagen şeklindeki bağlı alt dizinde kullanmaktadır. Mahkeme, davacının Volkswagen markasını yaptığı işi tanımlamak için zorunlu olarak kullandığını ve bu kullanımın, tüketicileri aldatma niyeti olmadığını ifade etmiştir. Bu şekilde, başkasına ait Volk­swagen markasını iyi niyetle sadece yaptığı işi tanımlamak amacıyla bağlı alt dizinde kullanıl­masını markaya tecavüz olarak kabul etmemiştir.Başkasına ait markanın bağlı alt dizinde kulla­nılmasına Interactive Products Corporation a2z Mobile Office Solution Incorporation davasını başka bir örnek olarak verebilir. Davacı, ABD Federal Marka Ofisine tescil ettirdiği Lap Treveler markasıyla bilgisayar masaları üreterek satmaktadır. Davalı ise diğer bilgisayar aksesuvarlarıyla birlikte davacının ürettiği bilgisayar masalarını da, a2zsolutions.com/desks/flor/laptreveler/dkf- Im.html URL’sinin tanımladığı web sitesinden satmaktadır. Davacı, davalıya ait markayı bağlı alt dizinde kullanmasından doğan ihtilafın ortaya çıkmasından sonra, web sitesinde bulunan dava­cıya ait tüm Lap Treveler markalı ürünleri kaldırmış ve davacı ile arasındaki bilgisayar masası satma sözleşmesini de sona erdirmiştir. Bununla birlikte, kendisi Mobile Desk markasını kullana­rak bilgisayar masası üretip, web sitesinde de satmaya devam etmiştir. Ancak, alan adına bağlı alt dizinde Lap Treveler markasını kullanmaya devam etmiştir. Mahkeme bu kullanım nedeniyle verilen kararda, bağlı alt dizinde davacıya ait Lap Treveler markasının kullanılmasıdır.

Yorum navigasyon