Domain Kurumları

Domanin kayıt edilmesi işlemi, tescil olarak adlandırılmaktadır. Bir söz­cük veya harf-rakam kombinasyonunun domain kurumuna kaydı, domainin kurumunun uyguladığı tescil politikasına bağlı olarak tahsis veya tescil etme olarak nitelenebilir. Bu çerçevede domainin tahsisi ağırlıklı olarak domain kurumunun iradesinde, tescil işlemi ise ağırlıklı olarak kayıt ettiren kişi veya organizasyonun iradesinde gerçekleşir.

domain idaresinde yetkili olan kurumları, dünya çapında internet alt yapı­sının yönetiminde selahiyetli olan kurumlar ile Türkiye’de .tr uzantılı domain idaresinde yetkili kurumlar olmak üzere iki başlık altında ele almayı uygun bulduk. Bu iki grup arasındaki temel fark, .tr gibi ülke uzantılı alan adları ile faaliyet gösteren kurumların internette kendi ülke uzantıları ile var olabilmek.

 

Yorum navigasyon